Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Տոնածառի շուրջ լավագույն նվերը իրար փաթաթված երջանիկ ընտանիքն է:

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Դուք երբեք չեք կարողանա վայելել Սուրբ Ծնունդը, մինչև…

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Սուրբ Ծնունդը և արձակուրդները մի եղանակ են, երբ մարդիկ ավելի բարի և սրտաբաց են դառնում:

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Ես հարգում եմ Սուրբ Ծնունդը իմ սրտում և փորձում պահպանել դա ամեն օր:

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Ում մոտ կա աղոթքի բանալին, նա կարող է բացել երկինքը:

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Տվեք մարդուն նպատակ, հանուն որի կարելի է ապրել, և նա կհաղթահարի ցանկացած դժվարություն:

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Ոչ մի գիտություն չունի այնքան փաստարկներ, ինչպես որ Աստվածաշնչի ուսուցումները:

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Քրիստոսի խոսքը բնակվի ձեր միջումն առատապես ամեն իմաստությունով:

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Աստծո ներկայությունն անհնարինը դարձնում է հնարավոր:

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Եթե դու շատ զբաղված ես աղոթքին ժամանակ տրամադրելու համար, ուրեմն դու ավելի զբաղված ես քան, Աստված ցանկանում է, որ լինես:

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Եթե ես բանտարկվեի և ինձ թույլ տային վերցնել միայն մեկ գիրք, ես կընտրեի Աստվածաշունչը:

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Բարի Սիրտն ավելի հիասքանչ է, քան աշխարհի ողջ գիտությունն ամբողջությամբ վերցված։

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Դուք երբեք չեք ճանաչի Քրիստոսի լիությունը մինչև չճանաչեք Քրիստոսից զատ ամեն ինչի դատարկությունը:

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Ոչ մի պաշտոն կամ կոչում չկա, որ հավասար լինի և կարելի լինի համեմատել մարդ կոչման հետ:

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Բարձրյալի ծածկոցի տակ բնակվողը Ամենակարողի շուքի տակ է հանգստանում:

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Մի տրտմիր, եթե չես ստանում այն, ինչ խնդրում ես: Աստված ցանկանում է քեզ ավելի մեծ բարիք շնորհել աղոթքի մեջ քո հարատևության միջոցով:

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Իմ հետևից և իմ առաջից պատում ես ինձ, և Քո ձեռքը դրել ես ինձ վրա:

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ. ոչ թե ինչպես աշխարհն է տալիս՝ ես տալիս եմ ձեզ. ձեր սիրտը չխռովի և չվախենա։

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Քո Խոսքը ճրագ է իմ ոտների համար և լույս՝ ճանապարհիս համար:

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Բոլոր ժամանակներում Տիրոջն եմ օրհնելու, Նրա փառաբանությունը միշտ իմ շուրթերին է լինելու:

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Մենք մարդկանցից այդքան շատ ենք վախենում, քանի որ քիչ ենք վախենում Աստծուց:

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Լռության պտուղը աղոթքն է, աղոթքի պտուղը հավատքն է, հավատի պտուղը սերն է, սիրո պտուղը ծառայությունն է:

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Ամենաապահով վայրը ողջ աշխարհում Աստծո կամքի մեջ լինելն է:

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Եթե մարդը ձեռնամուխ չի լինում ավելիին, քան ինքը կարող է անել, նա երբեք չի անի այն, ինչ կարող է:

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Որքան շատ լինեն աղոթող մարդիկ այնքան լավը կլինի աշխարհը, այնքան հզոր կլինեն չարիքին հակադրվող ուժերը:

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Սերն ունի ձեռքեր, որպեսզի աջակցի, ոտքեր, որպեսզի շտապի օգնության, ունի աչքեր, որպեսզի տեսնի վիշտն ու կարիքը, ունի ականջներ, որպեսզի լսի մարդկային հառաչանքներն ու գանգատները։

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Մեզ հանդիպած ամեն խնդրի պատասխանը հավատքն է։

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Արդարների ճանապարհը ծագող լույսի պես է, որ գնալով լուսավորվում է՝ մինչև որ կատարյալ օր է դառնում:

դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Ժամանակն Աստծո վրձինն է, որով նկարում է Իր գլուխգործոցը մարդկանց սրտերում:

դիտում