Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Հազար հոգի քո կողքից և տասը հազար՝ քո աջ կողմից պիտի ընկնեն, բայց քեզ որևէ հարված պիտի չմոտենա: Սաղմոս 91:7

904 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Տե՛ր, իմ վեմ և իմ բերդ և իմ ազատիչ. իմ Աստված, իմ ամրություն, որին ես հուսաված եմ: Ո՛վ իմ ասպար և փրկության եղջյուր. Նա իմ բարձր աշտարակն է:

1098 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Աղոթքը դնում է Աստծո գործերը Իր ձեռքերի մեջ և պահում դրանք այնտեղ:

1182 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Աստված չունի հեռախոս, բայց ես խոսում եմ Նրա հետ:

1141 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Սա է Աստծո սերը, որ Նրա պատվիրանքները պահենք, և Նրա պատվիրանքները ծանր չեն:

1086 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Մենք Աստծո կարիքն ունենք այնքան, որքան խաղաղության կարիք՝ փոթորկի ժամանակ։

1025 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Եթե դու շատ զբաղված ես աղոթքին ժամանակ տրամադրելու համար, ուրեմն դու ավելի զբաղված ես քան, Աստված ցանկանում է, որ լինես:

866 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Տիրոջը հանձնիր քո ճանապարհը և Նրան հուսա, և Նա կկատարի:

1024 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Աղոթքները, որ բխում են մեր սրտից, հասնում են Աստծո սրտին:

690 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Լինել քրիստոնյա՝ նշանակում է ներել աններելին, քանի որ Աստված ներեց աններելին մեր մեջ:

1039 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Տիրոջ Խոսքը Սուրբ Հոգու հետ միասին այն փոխադրամիջոցն է, որը տանում է դեպի վերափոխումը Քրիստոսի պատկերով:

1096 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Ողորմած և գթած է Տերը. երկայնամիտ և բազմողորմ:

906 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Թագավորի մոտ եղած մարդու համար դժվար է այդ մասին չվկայելը:

911 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Քո Խոսքը ճրագ է իմ ոտների համար և լույս՝ ճանապարհիս համար:

756 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Ունեցիր այնպիսի սիրտ, որը երբեք չի չարանում, բնավորություն, որը երբեք չի փչանում, շփում, որը երբեք չի վիրավորում: Չարլզ Դիքենս

1101 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Աստված այնքան է ցանկանում, որ գաք Իր մոտ, որ դրել է ամենահասարակ պայմանը` «միայն հավատա»:

713 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Մենք ուզում ենք, որ Աստված փոխի իրավիճակները, իսկ Աստված ուզում է փոխել մեզ՝ այդ իրավիճակներում։

1030 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Աղոթքը հավատքի բնական արտահայտումն է, ինչպես որ շնչելը՝ կյանքի:

1050 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Քրիստոնյա լինելն ավելին է քան պարզապես ակնթարթային ապաշխարությունը. դա մի ամբողջ ընթացք է, որի ժամանակ մենք ավելի ու ավելի ենք նմանվում Քրիստոսին։

1117 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Ինչպես եղջերուն ջրի վտակներին է փափագում, այնպես էլ իմ անձը Քեզ է փափագում, ո՜վ Աստված: Սաղմոս 42:1

852 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Ով որ Նրա Խոսքը պահի, հիրավի, Աստծո սերը նրանում կատարյալ է. սրանով ենք ճանաչում, որ Նրանում ենք:

880 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Ես այնքան շատ զբաղմունք ունեմ օրվա ընթացքում, որ չեմ կարող սկսել դրանք առանց երեք ժամանոց աղոթքի:

585 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Մարդը պետք է այնպիսի կյանքով ապրի, որ բոլորն իմանան, որ ինքը քրիստոնյա է, և հատկապես՝ իր ընտանիքը:

746 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Աստված սեր է, և մենք, քայլելով սիրո մեջ, կերպարանակից ենք լինում Նրա էությանը:

682 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Քրիստոնյայի համար պետք է ուղեցույց լինի ոչ թե հասարակական կարծիքը, այլ՝ Աստծո Խոսքը։

1193 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Բարի Սիրտն ավելի հիասքանչ է, քան աշխարհի ողջ գիտությունն ամբողջությամբ վերցված։

1189 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Աղոթքը տրտումության, տարակուսանքների և վշտերի հրաժարադեղ և սփոփանք է:

905 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Բնավորությունը նման է ծառի, իսկ հեղինակությունը՝ նրա ստվերին: Մենք հաճախ հոգում ենք ստվերի մասին, մինչդեռ իրականում պետք է խնամել ծառը

980 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Աստծո խոսքը կենդանի է և զորավոր և ամեն երկսայրի սուրից ավելի կտրուկ է:

794 դիտում
Օրվա խոսք Օրվա խոսք

Օրվա խոսք

Հաջողակ է այն մարդը, ով կարողանում է իր դեմ նետված քարերով հաստատուն հիմք կառուցել:

1161 դիտում