Տեսանյութեր 6000 միավոր՝ Երկնային Արքայության համար (տեսանյութ)

6000 միավոր՝ Երկնային Արքայության համար (տեսանյութ)

«…Որովհետև ամենքը մեղանչեցին և Աստծո փառքից ընկան… Բայց Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ Իր միածին Որդին տվեց, որ ամեն Նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա» (Հռոմ. 3.23, Հովհ. 3.16):

5703 դիտում
Մեդիա «Եվ այսպես, Աստված ստեղծեց միսիոներին» տեսանյութը՝ հայերեն թարգմանությամբ

«Եվ այսպես, Աստված ստեղծեց միսիոներին» տեսանյութը՝ հայերեն թարգմանությամբ

Ես կարիք ունեմ մեկի, ով լիակատար կերպով կարող է ծառայել բոլորին, ստանձնել ամենամենակյաց աշխատանքը, լվանալ աղքատների ոտքերը, հոգ տանել հիվանդների համար և լվանալ նրանց վերքերը:

8267 դիտում