Շտեմարան «Բայց ես Տիրոջը կսպասեմ և կհուսամ իմ փրկության Աստծուն». աստվածաշնչյան համարներ

«Բայց ես Տիրոջը կսպասեմ և կհուսամ իմ փրկության Աստծուն». աստվածաշնչյան համարներ

«Աստված իմ ժայռն է. ես նրան եմ հուսացած. իմ վահանը և իմ փրկության եղջյուրը, իմ բարձրությունն ու ապաստանը, իմ ազատիչը. Դու անիրավութիւնից ազատում ես ինձ» (Բ Թագավորաց 22.3):

2001 դիտում
Շտեմարան «Նա վահան է անարատությամբ գնացողների համար». Աստվածաշնչյան համարներ

«Նա վահան է անարատությամբ գնացողների համար». Աստվածաշնչյան համարներ

«Նա, որ սուրբ է ձեռքով և անարատ սրտով. որ իր անձը անիրավության չի տալիս, և երդում չի անում նենգությունով։ Նա օրհնություն կստանա Տերիցը և արդարություն՝ իր փրկության Աստվածանից» (Սաղմոս 24.4-5):

879 դիտում