TobyMac. «Եկեք պատվենք Տիրոջը» (երգ)

Ով բոլոր հավատացողներ, եկեք

Ուրախությամբ և ցնծությամբ,

Եկեք, եկեք Բեթղեհեմ:

Եկեք և տեսեք Նրան,

Նորածին Փրկչին:

Եկեք պատվենք Տիրոջը,

Եկեք պատվենք Տիրոջը…