Darlene Zschech. «Հիսուսի անունով» (երգ)

Darlene Zschech. «Հիսուսի անունով»Քո անվան առջև, Տե՛ր,

Թշնամին դողում է:

Երբ մենք քեզ կանչում ենք,

Տե՛ր, Դու մեզ լսում ես.

Հաղթանակ ունենք Քեզնով: