Դարինա Կոչանժի. «Ես սիրեցի քեզ» (երգ)

Դարինա Կոչանժի. «Ես սիրեցի քեզ» (երգ)Իմացիր՝ չեն մոռացվել բառերը, որ ասել ես Ինձ,

Խոստումները բոլոր և խոստովանությունները,

Ուզում ե՞ս՝ Ես կպատմեմ քեզ այն, ինչ դու խնդրեցիր

Քո ապաշխարհության առաջին օրը…

Չէ՞ որ Ես ամենը լսում եմ առանց բառերի,

Ես ամենը տեսնում եմ, ինչպես որ կա.

Ես տիեզերքի Արարիչն եմ:

Ես սիրեցի քեզ մինչև ծնվելդ,

Իմ ամբողջ սերը նվիրեցի.

Դու պահպանիր այն և փրկությունը՝

Այն լույսը, որ լուսավորեց այս աշխարհը: