«I Forgive You». Ժիլբերտ Հովսեփյան (տեսահոլովակ)

«I Forgive You». Ժիլբերտ Հովսեփյան (տեսահոլովակ)Երբ դաժանաբար սպանվեց Իրանի բողոքական եկեղեցիների ավագ եպիսկոպոս Հայկ Հովսեփյանը, նրա որդին՝ Ժիլբերտը, 17 տարեկան էր… Որքա՜ն ուժ և խիզախություն է պետք՝ ասելու այս խոսքերը. «Ինձ դարձրիք անհայր որբացած մի մանուկ… Բայց ես ներում եմ ձեզ»:

Ես ներում եմ ձեզ՝ ձեր արարքների
Ու ձեր պատճառած ցավերի դիմաց:
Թեև ցավը դեռ չի անցել, սպիները կան,
Ես ներում եմ ձեզ…

 

Նկարները և տեսահոլովակը՝ Hovsepian Ministries էջից: