«Աղոթք» (տեսանյութ)

Աղոթք (տեսանյութ)«Անդադար աղոթք արեք: Ամեն բանի մեջ գոհացեք, որովհետև սա է Աստծո կամքը ձեզ վրա Քրիստոս Հիսուսում» (Ա Թեսաղոնիկեցիս 5.17-18):