Jaci Velasquez. «Ընդամենը մեկ աղոթք այն կողմ» (երգ)

Jaci Velasquez. «Պատկերացնել ինձ առանց Քեզ...» (երգ)Դու ընդամենը մեկ աղոթք այն կողմ ես.

Անկախ նրանից, թե որտեղ եմ ես,

Գիտեմ իմ սրտում՝ Դու երբեք շատ հեռու չես,

Երբ ես կորցնում եմ իմ ուղին:

Դու ընդամենը մեկ աղոթք այն կողմ ես.

Իմ ուժն իմ հավատքի մեջ է,

Ես երբեք մենակ չեմ, երբեք չեմ վախենում,

Քանի որ Դու ընդամենը մեկ աղոթք այն կողմ ես: