Հիսուսն Ինքն Իրեն այսպես էր բնութագրում

«Ես եմ ճանապարհը և ճշմարտությունը և կյանքը» (Հովհաննես 14.6)

Մարդի Որդի. (Մաթևոս 8.20)

Աստծո Որդի. (Հովհաննես 10.36)

«Ես՝ Տերս և Վարդապետս» (Հովհաննես 13.14)

Ուսուցիչ. (Մաթևոս 23.8)

Կենդանի հաց. (Հովհաննես 6.51)

«Ես եմ աշխարհքի լույսը» (Հովհաննես 8.12)

«Ես եմ դուռը» (Հովհաննես 10.9)

«Ես եմ բարի հովիվը» (Հովհաննես 10.11)

«Ես եմ հարությունը և կյանքը» (Հովհաննես 11.25)

«Ես եմ ճշմարիտ որթը» (Հովհաննես 15.1)

Շաբաթի Տեր. (Մաթևոս 12.8)

Դատավոր. (Հովհաննես 5.22)

«Ես եմ Ալֆան և Օմեգան [սկիզբը և վերջը]» (Հայտնություն 1.8)

Առաջինը և վերջինը. (Հայտնություն 1.10)

Ամենակալը. (Հայտնություն 1.8)

Տերը ներում է բոլորին, ով անկեղծորեն զղջում ու գալիս է Իր մոտ՝ ներման խնդրանքով:

«Եթե ասենք, թե մեղք չունենք, մեր անձերը խաբում ենք և ճշմարտությունը չկա մեզանում։ Ապա թե մեր մեղքերը խոստովանենք, նա հավատարիմ է և արդար, որ մեր մեղքերը թողնի մեզ, և սրբի մեզ ամեն անիրավությունից։ Եթե ասենք թե մեղք չգործեցինք, ստախոս ենք անում նրան, և նրա խոսքը մեզանում չէ» (Ա Հովհաննես 1.8-10):

Ըստ bible-facts-ի