Natalie Grant. «Ես չեմ սասանվի» (տեսահոլովակ)

Նատալի ԳրանտԵս կսայթաքեմ և կընկնեմ,

Հնարավոր է սխալվեմ կամ վրդովվեմ,

Սակայն երբեք չեմ սասանվի,

Քրիստոս Վեմին եմ հուսացած: