Martin Smith. «Վերադարձ սկզբին» (տեսահոլովակ)

Martin Smith. «Վերադարձ սկզբին» (տեսահոլովակ)Կրկին սիրտս Քեզ եմ տալիս,

Ամեն բան Քեզ եմ հանձնում,

Կրկին վերադառնում եմ սկզբին.

Դու երբեք չես դադարի սիրել մեզ. որտեղ էլ լինենք, Քո սերն անվերջ է…