Chris Tomlin. «Տե՛ր, ես Քո կարիքն ունեմ» (երգ)

Chris Tomlin. «Տեր ես Քո կարիքն ունեմ» (երգ)Տեր, ես գալիս եմ, խոստովանում եմ.

Խոնարհվելով այստեղ՝ ես գտա հանգիստ:

Առանց Քեզ՝ ես կոտրվում եմ.

Դու միակն ես, Ով առաջնորդում է իմ սիրտը:

Տե՛ր, ես Քո կարիքն ունեմ,

Օ՜, Քո կարիքն ունեմ,

Ամեն ժամ Քո կարիքն ունեմ: