Celtic Woman. «Վեր բարձրացրու» (երգ)

Celtic Woman. «Վեր բարձրացրու» (երգ)Վեր բարձրացրու, որ ես կանգնեմ ժայռին քո,

Քայլեմ ծովով և փոթորկի միջով…

Ես ուժեղ եմ զորացնող քո գրկում,

Տալիս ես դու ինձ կյանք և ավելին…