Sounds of liberty. «Երբ ես մտածում եմ Տիրոջ մասին…» (երգ)

22721_Sounds_4x6Երբ ես մտածում եմ Տիրոջ մասին,

Թե ինչպես Նա փրկեց ինձ,

Թե ինչպես բարձրացրեց ինձ,

Թե ինչպես լցրեց ինձ Սուրբ Հոգով:

Թե ինչպես բժշկեց ինձ կատարելապես:

Երբ ես մտածում եմ Տիրոջ մասին,

Թե ինչպես ընտրեց ինձ և շրջապատեց ինձ,

Թե ինչպես իմ ոտքը դրեց հաստատուն հողի վրա…

Դա դրդում է ինձ բղավել՝

Ալելուիա, Շնորհակալ եմ, Հիսո՛ւս,

Տե՛ր, Դու արժան ես ողջ փառքին, պատվին և փառաբանությանը: