1903թ. այս օրը Նիկոլայ 2-րդը հաստատեց հայ եկեղեցապատկան գույքի և կալվածքների պետականացման մասին օրենքը

1903թ. այս օրը Նիկոլայ 2-րդը հաստատեց հայ եկեղեցապատկան գույքի և կալվածքների պետականացման մասին օրենքը1903թ. այս օրը Նիկոլայ 2-րդ ցարը հաստատեց հայ եկեղեցապատկան գույքի և կալվածքների բռնագրավման ու պետականացման մասին օրենքը:

Նա նաև հրամայեց փակել հայկական եկեղեցական ծխական դպրոցները:

Հեղափոխական ելույթներից վախեցած` 1905թ. օգոստոսի 1-ին այդ օրենքը չեղյալ հայտարարվեց և հայոց եկեղեցու կալվածքները վերադարձվեցին եկեղեցուն: