Philip Renner. «Մաքրի՛ր ինձ» (երգ)

Philip Renner. «Մաքրի՛ր ինձ» (երգ)

Մաքրիր ինձ, իմ անձը քեզ եմ հանձնում,

Ես ամեն բան քեզ եմ հանձնում՝ Քո իշխանությանը.

Իմ ողջ կյանքը քո ձեռքերում է: