«Նոր Կտակարանի պատմությունները. Մեծը կդառնա փոքր» (մուլտֆիլմ)

«Նոր Կտակարանի պատմությունները. Մեծը կդառնա փոքր» (մուլտֆիլմ)Հիսուսի հետևորդները սովորում էին ծառայել մարդկանց այնպես, ինչպես Նա էր ծառայում:

Հիսուսն ասում էր իր աշակերտներին՝ «Եղեք երեխաների նման»:

Նա ասում էր, որ միայն նրանք, ովքեր կհնազանդեցնեն իրենց և կլինեն փոքրիկ երեխաների նման պարզ ու անմեղ, կկարողանան մտնել Երկնային Արքայություն:

Մեկ անգամ Հիսուս ինքը լվաց իր աշակերտների ոտքերն ու սրբեց դրանք: Աշակերտներից ոչ ոք չհասկացավ ուսուցչի այդ արաքի իմաստը:

Այս մուլտֆիլմի միջոցով մենք, աշակերտների հետ միասին, կհասկանանք, թե ինչ էր ուզում Իր այդ քայլով սովորեցնել Հիսուս: