Jaci Velasquez. «Ես ծնկի եմ գալիս» (երգ)

Jaci Velasquez. «Ես ծնկի եմ գալիս» (երգ)Ես ծնկի եմ գալիս,

Ես ծնկի եմ գալիս:

Այստեղ ես այն Սիրո առաջ եմ,

Որը փոխեց ինձ:

Ես չգիտեմ, թե ինչպես,

Բայց կա զորություն,

Երբ ես ծնկի եմ գալիս…