Ամուր հիմքի կարևորության մասին. Ջորջ Վուդ

«Եվ ժողովուրդները տեսնելով՝ վեր ելավ սարը. և երբ որ ինքը նստեց, նրա աշակերտներն եկան նրա մոտ։ Եվ նա իր բերանը բանալով՝ նրանց սովորեցնում էր և ասում…» (Մաթևոս 5.1-2):

Ես երբեք չեմ մոռանա իմ ընկեր հովվի խոսքերը, ով աղոթում էր մեր փոքրիկ եկեղեցու համար առավոտյան ծառայության ժամանակ: Ես այն ժամանակ 29 տարեկան, անփորձ մի երիտասարդ էի, ով նման էր բանակային նորակոչիկի: Նրա աղոթքն ինձ համար դարձավ ինչպես խարիսխ՝ այս եկեղեցում իմ ծառայության հետագա 17 տարիների ընթացքում:

«Տե՛ր, օգնիր նրանց՝ գցելու բավականին ամուր