«Հավիտենություն» Միսթի Էդվարդս (երգ)

MI0003545760Ամեն մարմին ծաղկի նման է, որ անցնում է:

Միայն Դու ես հավիտենական, միայն Դու ես մնում,
Դու երբեք չես փոխվում:
Սո՛ւբ, սո՛ւրբ, սո՛ւրբ,
Դու ավելի արդար ես, քան մարդկանց որդիները…