«Նոր Կտակարանի պատմությունները. Որտեղ կորցնես, այնտեղ էլ կգտնես»

«Նոր Կտակարանի պատմությունները. Որտեղ կորցնես, այնտեղ էլ կգտնես»Հիսուսի` երկրի վրա եղած ժամանակ, շատերն էին ականջ դնում Նրա խոսքերին, որպեսզի հասկանային, թե ինչ էր ուզում Նա իրենց ասել:

Նրանք, ովքեր գիտակցել էին իրենց մեղքերը, զարմանում էին, թե ինչպիսի պատրաստակամությամբ էր Հիսուս օգնում բոլոր մոլորվածներին:

Երեք այդպիսի մոլորված՝ Մաթևոսը, Մարիամ Մագդաղենացին և Հովնան անունով մի հիվանդ, գալիս են Հիսուսի մոտ՝ ներման արժանանալու և բժշկվելու հույսով:

Եվ նրանց հաջողվում է սեփական փորձով վերապրել Փրկչի սերը:

Այս պատմությունները, ինչպես նաև կորցված մետաղադրամի ու մոլորված գառնուկի առակները միասին ցույց են տալիս, թե ինչպիսի սիրով էր Հիսուս օգնության ձեռք մեկնում բոլոր մարդկանց, որպեսզի նրանք ձեռք բերեն Աստծո Արքայությունը: