«Առաջնորդիր ինձ այն վեմին, որ ինձանից բարձր է». աստվածաշնչյան համարներ

«Դադարեցեք և ճանաչեցեք, որ ես եմ Աստված. բարձր կլինեմ հեթանոսների մեջ. բարձր կլինեմ երկրի վրա» (Սաղմոս 46.10):

«Որովհետև նա ինձ ցանկացավ՝ և ես կփրկեմ նրան. Ես բարձր կանեմ նրան, որ նա ճանաչում է իմ անունը» (Սաղմոս 91.14)։

«Տեր, իմ վեմ, և իմ բերդ, և իմ ազատիչ. իմ Աստված, իմ ամրություն, որին ես հուսացած եմ։ Ով իմ ասպար և իմ փրկության եղջյուր, նա իմ բարձր աշտարակն է» (Սաղմոս 18.2):

«Նա որ իմ ոտքերն եղջերուների ոտքերի նման է շինում, և ինձ բարձր տեղերումը կանգնեցնում» (Սաղմոս 18.33):

«Երկրի ծայրիցը կանչում եմ դեպի քեզ, երբ որ սիրտս թուլանում է. առաջնորդիր ինձ այն վեմին, որ ինձանից բարձր է» (Սաղմոս 61.2):

«Քոնն է ուժեղ բազուկը. Քո ձեռքը զորավոր է, և քո աջը՝ բարձր» (Սաղմոս 89.13):

«Բայց դու, Տեր, բարձր ես հավիտյան» (Սաղմոս 92.8):

«Բարձր արեք մեր Տեր Աստծուն. և երկրպագություն արեք նրա ոտքերի պատվանդանի առաջին. նա սուրբ է» (Սաղմոս 99.5):

«Որքան որ բարձր է երկինքը երկրի վրա, այնքան զորավոր է նրա գութը իրենից վախեցողների վրա» (Սաղմոս 103.11):

«Տերը բարձր է ամեն ազգերի վրա, և նրա փառքը երկնքի վրա» (Սաղմոս 113.4):

«Տիրոջ աջը բարձր է, Տիրոջ աջը զորություն է գործում» (Սաղմոս 118.16):

«Երկրպագություն կանեմ քո սուրբ տաճարի առաջին և կգոհանամ քո անունիցը քո ողորմության համար և քո ճշմարտության համար, որ բոլոր անունիցդ բարձր մեծացրիր քո խոսքը» (Սաղմոս 138.2):