Քրիստոնեության տարածումը մինչ մեր օրերը (տեսանյութ)

The Spread of the Gospel Map - Western Conservatory - mapa mundi progreso del evangelio en 2000 añosԱյս անիմացիոն քարտեզը պատմության կարևորագույն շարժման՝ քրիստոնեության տարածման պատկերն է:

Գծապատկերելով վերջին 2000 տարիների ընթացքում Ավետարանի աշխարհագրական առաջընթացը՝ այս քարտեզը ներկայացնում է առաքյալների միսիոներական ճանապարհորդությունները, առաջին եկեղեցիների ներկայացուցչությունները, հալածանքի օջախները, Եկեղեցու աստվածաբանական խոշոր մարտերի վայրերը և այլն:

Դուք կարող եք տեսնել Ավետարանի զորությունը, որն ունակ է վերափոխելու ամեն ազգ, ցեղ, լեզու ու մարդկանց և ոգեշնչվել այն ժառանգությամբ, որը թողել են համարձակ եղբայրներն ու քույրերը, ովքեր հավատարմորեն փոխանցել են Հիսուս Քրիստոսի Ավետարանը մինչ մեր օրերը: