5 պատասխան, երբ սատանան փորձում է գողանալ ձեր հավատքը

5 պատասխան, երբ սատանան փորձում է գողանալ ձեր հավատքը 1. «Ուրեմն հիմա դատապարտություն չկա Հիսուս Քրիստոսումը լինողների համար, որ մարմնավորապես չեն վարվում, այլ հոգևորապես» (Հռոմեացիս 8.1):

2. «…Այս ամեն բաներումն առավել ևս հաղթում ենք նրա միջոցովը, որ մեզ սիրեց» (Հռոմեացիս 8.37):

3. Ես չեմ փորձի իմ Տեր Աստծուն, որովհետև ես գիտեմ՝ Նա պատերազմում է ինձ համար և կանի ինձ համար այն, ինչ խոստացել է:

4. «Ո՞վ է, որ դատապարտի. Քրիստոսը որ մեռավ և ավելի՝ որ հարություն էլ առավ ևԱստծո աջ կողմն է, որ մեզ համար բարեխոս էլ է» (Հռոմեացիս 8.34):

5. Հիսուսը խաչի վրա հռչակեց՝ «կատարված է», և ես հավատում եմ Նրան, որոհետև Նա երրորդ օրը հարություն առավ և Իր հաղթանակը շնորհեց ինձ:

Ըստ Christian Today-ի