Սուրբ Հոգին կամենում է, որ դուք անձնապես ճանաչեք Հիսուսին. Ռիկ Ռեններ

ռիկ ռեններՍուրբ Հոգին կհաստատի ամենը, ինչ դուք գիտեք Հիսուսի մասին: Նա կամենում է, որ դուք անձնապես ճանաչեք Հիսուսին որպես Մարգարեի, Բժշկողի և Հրաշագործի:

Հոգևոր պարգևները, գործելով ձեր կամ մեկ ուրիշ մարդու միջոցով, վկայում են այն մասին, որ Հիսուսը կենդանի է, և որ այսօր էլ Նա բժշկում ու հրաշքներ է գործում: Հոգևոր պարգևների միջոցով Սուրբ Հոգին խրատում է մեզ և դիմում մեզ Հիսուսի կողմից:

Մտածեք այս մասին այսօր: