Նա ձեզ հավանել է. Ռիկ Ռեններ

RickRenner1Ընկերնե՛ր, Եփեսացիներին ուղղված թղթի 1-ին գլխում Պողոսը գրում է այն մասին, որ դուք կնքված եք Սուրբ Հոգով, իսկ սա նշանակում է, որ ձեր մեջ չկա ոչ մի արատ, և դուք պատկանում եք Տիրոջը:

Իսկ քանի որ Աստված կնքել է ձեզ Սուրբ Հոգով, հետևաբար, Նա ձեզ հավանել է: Ձեր ներսի պարունակության հետ ամեն ինչ կարգի՞ն է: Դուք չպետք է ձեզ թերի համարեք: Ինքը՝ Աստված է ձեզ հավանել, ընդունել, հաստատել, լուսավորել և ապահովագրել Սուրբ Հոգով:

Դուք ունեք ձեզ վրա Աստծո հավանության կնիքը: Աստված ձեզ յուրահատուկ մարդ է համարում: Պահե՛ք այդ կնիքը: Մտածեք այսօր այս մասին…